ผลงานที่ผ่าน มา

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มสกลนคร
เครื่องล้างขวดแก้ว
เครื่องบรรจุน้ำ 6 หัว
โรงงานผลิตน้ำดื่มลงทุนเท่าไหร่
เครื่องผลิตน้ำดื่มขาย